անքննելի

անքննելի

Dasnabedian 1995: 416

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 6,29
inscrutable, insondable

freq: 1; text: même sens que անքնին

Mowradyan 1993: 327 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.169, 199

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՔՆՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 13c ԱՆՔՆՆԱԿԱՆ ԱՆՔՆՆԵԼԻ Տ. ԱՆՔՆԻՆ. ἁνεξιχνίαστος investigabilis *Որ հասանէ անքննականաց. Յոբ. ՟Լ՟Բ. 24: *Անքննականն ʼի քննողաց. Ագաթ.: *Ահագին է եւ անքննական. Ոսկ. մ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔՆՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 13c ա. ԱՆՔՆՆԱԿԱՆ ԱՆՔՆՆԵԼԻ Տ. ԱՆՔՆԻՆ. ἁνεξιχνίαστος investigabilis *Որ հասանէ անքննականաց. Յոբ. ՟Լ՟Բ. 24: *Անքննականն ʼի քննողաց. Ագաթ.: *Ահագին է եւ անքննական. Ոսկ. մ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽՆԴԻՐ — ( ) NBH 1 0161 Chronological Sequence: Early classical, 11c ա. ἁζήτιτος qui exquiri nequit Ոչ խնդրելի. անքննելի. *Զի՞ խնդրես զանխնդիրդ, զի՞ քննես զանքնինդ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 5: Կամ ոչ խնդրեալ. անայցելու. *Մարդն ʼի կորստեան իւրում անխնդիր ոչ մնաց, այլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽՈՒԶԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա. ἁνεξερεύνιτος, ἁπολυπραγμόνητος , ἁνεξέταστος, ἁπαράβλητος Զոր չէ մարթ խուզել. անհետազօտելի. անքնին. ընդունելի առանց ցուցման. անկշռելի. անզուգական. *Աներեւոյթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. τὸ ἁκατάληπτον, τὸ ἅληπτον capi non posse Անհաս կամ անհասանելի գոլն ʼի մտաց. անպարագրութիւն. անքննելի եւ անըմբռնելի լինելն. *Զանփոփոխութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՅՈՅԶ — ( ) NBH 1 0209 Chronological Sequence: Early classical Զոր չէ մարթ յուզել, խուզարկել. անքննելի. *Զանյոյզ զանքնին ... զիա՞րդ քննել կարիցեմք, եւ գիտել զբարձրելոյն. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՏՂԵԼԻ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: 7c, 13c ա. Անբաժանելի. կամ թերեւս՝ Անքննելի, կամ Անփոփոխ. անշարժ. *Անտղելի ինքնակայութիւն: Շարակցեալ անտղելի եւ անճառելի միաւորութեամբն. Թէոդոր. խչ.: Իսկ Հին բռ. *Անտղելի. անշարժ, կամ անբաժինʼʼ. (որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔՆԻՆ — ( ) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. որ եւ գրի ԱՆՔՆՆԻՆ. ἁνεξιχνίαστος investigabiis, inscrutabilis Անքննելի. որ ոչ քննի. անհետազօտելի. գաղտնի յոյժ. *Որ առնէ զմեծամեծս եւ զանքնինս. Յոբ. ՟Ե. 9: ՟Թ. 10:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔՆՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c մ. Անքննելի օրինակաւ. ʼի վեր քան զքննութիւն եւ զհասողութիւն եղանակաց. *Բղխումն հօր անքննաբար. Շար.: *Յերկինս զպօղոս անքննաբար վերամբառնայր. Ոսկ. գծ.: Եւ Առանց քննելոյ. անխորհրդաբար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔՆՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c գ. τὸ ἁνεξιχνίαστον invetigabile esse, inscrutinabilitas Անքննելի եւ անհետազօտելի գոլն. անհաս խորութիւն եւ գաղտնիք. *Առ նորա անքննութիւնն ընծայութիւն անգիտութեան մատուցանելի է.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԻՒՐԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 490 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 13c ա. μυριόμορφος, πολύμορφος multiformis *Բազմակերպարան, եւ բազմակերպ. բազմադիմի. *Ճիւաղ ինչ բիւրակերպ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 28: *Բիւրակերպ մտաւորական շարժմանցն սխալանս. Գր. հր.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.